Δαγρές στη Βουλή για Φάρμακα Υψηλού Κόστους 14.10.2015

Με επιχειρήματα και στοιχεία αναδεικνύουμε από βήματος Εθνικού Κοινοβουλείου ποιος αληθινά φταίει για τη μεγάλη σπατάλη στα φάρμακα.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top