Δαγρές για κινδύνους από αγορά φαρμάκων μέσω ίντερνετ 16.12.2016

Με την απόλυτη υπευθυνότητα και εγκυρότητα που ταιριάζει στον φαρμακοποιό, ευαισθητοποιούμε το κοινό για τους σοβαρούς κινδύνους από την αγορά προϊόντων υγείας μέσω internet.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top