«ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ & ΚΑΡΠΑ από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής»

Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα Α’ βοηθειών και ΚΑΡΠΑ για τον Σεπτέμβριο, που διοργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ-ΝΠΔΔ).

Συνολικά έγιναν τέσσερα (4) μαθήματα και εκπαιδεύτηκαν περίπου εξακόσιοι (600) φαρμακοποιοί μέλη του Φ.Σ.Α.

Θα πραγματοποιηθούν άλλα τρία (3) μαθήματα μέσα στον Οκτώβριο, και ειδικότερα 12, 19 & 20 Οκτωβρίου.

Ο Φορέας που έχει αναλάβει τα μαθήματα αυτά (Medic First-Aid) θα παρέχει στους συναδέλφους μας που θα τα παρακολουθήσουν:

  1. Πιστοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας (Νο. 1397/94)
  2. Πτυχίο επιτυχούς παρακολούθησης.
  3. Πιστοποίηση Εκπαίδευσης από πιστοποιημένους εκπαιδευτές.
  4. Νομική ευθύνη της medic First-Aid για τις γνώσεις που θα λάβουν οι συνάδελφοι.

Εμείς, ο ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε ενεργά αυτή την πρωτοβουλία του Συλλόγου μας και θα προτείνουμε να οργανωθούν και επιπλέον κύκλοι μαθημάτων στο άμεσο μέλλον, ώστε όλοι μας εδώ στον ΦΣΑ να έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν και να πιστοποιηθούν σε αυτά, έχουμε επεξεργασμένη, πλήρη και σαφή άποψη για την ολοκληρωμένη Συνεχιζόμενη Δια Βίου Εκπαίδευσή μας ως φαρμακοποιοί της Αττικής μέσω του Συλλόγου μας,  την οποία και θα καταθέσουμε, και σε αυτόν τον ΔΡΟΜΟ θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε υπεύθυνα και σταθερά και στο μέλλον.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top