Συνέντευξη Δαγρέ στο OPEN-TV, για ελλείψεις φαρμάκων – 23.01.2020

«ΣΗΜΕΡΑ ΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

– Πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Όχι μόνο ελληνικό.
– Λείπουν άνω των 400 διαφορετικών φαρμάκων από την καθημερινή χορήγηση πανελλαδικά κωδικοί, τώρα τον Ιανουάριο 2020, σε σχέση με 200-220 το 2019.
– Ελλείψεις σε αντιβιώσεις, αντιδιαβητικά, ηπαρίνες, για τη χοληστερίνη, γαστροπροστατευτικά, αντιϋπερτασικά, νευρολογικά, γενικά σε φάρμακα για σχεδόν κάθε πάθηση.
– Ελλείψεις πλέον όχι μόνο σε εξαγώγιμα, αλλά και σε μη εξαγώγιμα.
– Εδώ και κάποια χρόνια, από την προηγούμενη Κυβέρνηση, ο ΕΟΦ έχει θέσει σε λειτουργία σύστημα παρακολούθησης ελλείψεων, αλλά αυτό είναι ανεπαρκές να ανιχνεύει τις ελλείψεις αφού αργεί να τις πάρει είδηση και συνάμα πολλές δεν είναι σε θέση να τις αντιληφθεί.
– Μέχρι σήμερα κανένα μέτρο δεν έχει φέρει μόνιμα αποτελέσματα. Συνήθως η κατάσταση διορθώνεται μερικώς για λίγο καιρό και ξαναεπιδεινώνεται, σαν ένας φαύλος κύκλος.
– Ελλείψεις σοβαρές από το 2010 συνεχώς (χρόνιο φαινόμενο πλέον μετά την είσοδο της Ελλάδας στην «κρίση»), με επαναλαμβανόμενες περιόδους ύφεσης  και έξαρσης.
– Αυτή την εποχή όμως βιώνουμε τη μεγαλύτερη έξαρση ελλείψεων στην Ελλάδα των τελευταίων ετών, σχεδόν 3πλάσιες σε εύρος από μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.
– Τεράστια ταλαιπωρία του κόσμου πανελλαδικά. Αυξανόμενοι κίνδυνοι πλέον για τη Δημόσια Υγεία από πιθανότητες μη έγκαιρης πρόσβασης ασθενών στο απαραίτητο φάρμακο.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ:

– Μειωμένες εισαγωγές ποσοτήτων στην Ελλάδα από τις πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες.
– Μειωμένη παραγωγή φαρμάκων διεθνώς λόγω αιτιών ανωτέρας βίας (πχ. ηπαρίνες και πρόβλημα στους πληθυσμούς χοίρων στην Κίνα λόγω επιδημίας).
– Αδιαφάνεια στον τρόπο που διαμοιράζονται εδώ στην Ελλάδα, τα φάρμακα που έρχονται, ανά Φαρμακαποθήκη και ανά περιοχή (αδιαφάνεια στα QUOTAS).
– Υπερβολικά χαμηλές πλέον τιμές σε πολλά κινήσιμα φ-κα (μεγαλύτερο κίνητρο εξαγωγών και συνάμα σε άλλα αδυναμία πλέον παραγωγής λόγω ζημίας).
– Παράλληλες εξαγωγές.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ:

– ΦΣΑ, ΦΣΘεσσ., ΦΣ Λάρισας τις τελευταίες ημέρες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις προς τις Αρχές και τους Φορείς κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.
– Εμείς οι φαρμακοποιοί αναγκαζόμαστε σχεδόν καθημερινά και δανειζόμαστε όποτε μπορούμε ελλειπτικά φάρμακα από συναδέλφους μας, αν βρούμε. Μεγάλο κόστος σε έξοδα, ποιότητα εξυπηρέτησης, ψυχολογική πίεση και χαμένες εργατοώρες για κάτι που κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτονόητη και απλή διαδικασία (τροφοδοσία Φαρμακείων επαρκώς με φάρμακα – ολοκλήρωση εκτέλεσης συνταγής σε μία επίσκεψη αντί σε αλλεπάλληλες και διαφορετικές ημέρες).
– Ο βέλτιστος συγκριτικά τρόπος εύρεσης είναι ο καθένας από το Φαρμακείο της γειτονιάς του, επειδή ο φαρμακοποιός του θα επιδείξει φυσιολογικά μεγαλύτερο συγκριτικά ζήλο να ψάξει να βρει κάποιο ελλειπτικό φάρμακο, κι επειδή στο φάρμακο η αλυσίδα τροφοδοσίας είναι τέτοια που απαγορεύει διακρίσεις στην εξυπηρέτηση Φαρμακείων από αποθήκες-εταιρείες (δηλ. όλα τα Φαρμακεία ανεξαιρέτως εξυπηρετούνται ισάξια και το ίδιο), για λόγους Ανωτέρου Δημοσίου Συμφέροντος (προάσπιση της Δημόσιας Υγείας).

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ:

– Έλεγχος του αν διαμοιράζονται ίσα και δίκαια οι ποσότητες φαρμάκων από τις Φαρμακευτικές Εταιρείες προς τις φαρμακαποθήκες (έλεγχος των λεγόμενων QUOTAS).
– Απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών τουλάχιστον για ένα 6μηνο σε όσους εξαγώγιμους κωδικούς παρουσιάζεται έξαρση ελλείψεων.
– Ενίσχυση του μέτρου συνταγογράφησης με δραστική ουσία ώστε μέσω της ακόμα πιο ευέλικτης δυνατότητας υποκατάστασης διαφημιστικής ρεκλάμας σκευάσματος στην ιατρική συνταγή να μπορεί ο ασθενής να έχει πρόσβαση στο φάρμακό του (για όσα σκευάσματα σε έλλειψη έχουν πρωτότυπο ή γενόσημο διαθέσιμο).”

Δαγρές Γιάννης

Pin It on Pinterest

Scroll to Top