Φαρμακοποιός: Παράγοντας – κλειδί στην αυτοφροντίδα

Γράφουν για το Healthweb: ο Γιάννης Δαγρές και Κωνσταντίνος Κακονίκος

Περί αυτοφροντίδας, ως έννοια, και του απαραίτητου και αναντικατάστατου ρόλου του φαρμακοποιού σε αυτή, μαζί με τον εξαιρετικό συνάδελφο και φίλο Κωνσταντίνο Κακονίκο.

Περισσότερα: https://bit.ly/2kzhc3T

Pin It on Pinterest

Scroll to Top